Numizmatička zbirka

U zbirci nalazi se oko 250 komada novca; rimski (od vremena Republike do Flavija Teodozija II), poljski (16-17 st.), mletački (17 st.), austrijski, dubrovački, ugarski te jugoslavenski novac 20 stoljeća. Većina novca u zbirci dar je Numizmatičkog društva Zagreb (danas Hrvatsko numizmatičko društvo) s kraja 50-ih i početka 60-ih godina prošlog stoljeća, dok je manji dio kupljen od privatnih kolekcionara (također 50-ih i 60-ih godina) ili je u zbirku ušao nalaz arheoloških istraživanja (nekoliko komada ugarskog novca sa Zelingrada).

 
2006(c) Muzej Sveti Ivan Zelina