ZELINGRAD

Index · Položaj · Povijest · Istraživanja · Financiranje projekata
Novosti i zanimljivosti · Klub prijatelja Zelingrada · Foto galerija · Kontakt
 · Muzej Sveti Ivan Zelina · 

SMJEŠTAJ I IZGLED ZELINGRADA

Zelingrad se nalazi na istočnim obroncima Medvednice 5 km sjeveroistočno od grada Sveti Ivan Zelina (g. š. 45st 59' i g. d. 16st 12'). Smješten je u šumu obrastao obronak koji je nešto niži (326 m n. v. ) od okolnih: sjevernog Hrastovca (467 m n. v. ) i zapadnog Pričela ( 488 m n.v. ). Južno, istočno i zapadno su strme padine brijega, a sjeverno je kanal između kompleksa grada i povišenog platoa. S istočne strane u prošlom stoljeću izgrađen je put prema 2 km udaljenoj Kladeščici, a s tog puta se skreće na prilaz kojim se sa sjevera ulazi u kompleks grada. Tipološki spada u skupinu utvrđenih gradova bez branič-kule.

 Kompleks stambenih elemenata sastoji se od ulazne polukule na koju se naslanja polukula okrenuta prema istoku. Na zapadu se nalazi poligonalna stambena zgrada ( palas ) s polukulom na jugozapadnom uglu. Palas je podijeljen na dvije cjeline: prostor unutarnjeg dvorišta i prostor dviju stambenih prostorija. Na jugoistoku se nalaze temelji još jedne zgrade čija funkcija za sada još nije poznata, a vjerojatno je tu bio smješten gospodarski dio grada. Kroz srednji vijek po obroncima Zagrebačke gore bilo je podignuto niz utvrđenih gradova od kojih danas većinom vidimo samo ruševine ili još manje od toga – kad nam je poznata samo lokacija. Dva takva grada znana su svakome: Medvedgrad koji stoji iznad Zagreba i kontrolira savsku nizinu i Susedgrad na carinski važnoj točki značajne srednjovjekovne trgovačke magistrale.

Zelingrad, mnogo manje poznat i u stručnoj literaturi još neobrađen, je treći grad iz tog niza, čije su ruševine još vidljive nad zemljom. Za njega se ne bi moglo reći da je imao jednako važno strateško značenje kao ova dva prethodna. Bio je on više refugium, centar posjeda u koji se gospodar povlačio ne da napada već da živi u miru, shvaćenom na način toga vremena, s rukom i zidinama spremnim za obranu od eventualnih napadača.

 

 

2006(c) Muzej Sveti Ivan Zelina